Η μόνιμη Μονάδα Αφαλάτωσης στην Πάφο είναι γεγονός

Είναι γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πρόβλημα με τους φυσικούς πόρους καθαρού και πόσιμου νερού, οι οποίοι δεν είναι αρκετοί για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας. Ως εκ τούτου, η προσοχή έχει στραφεί στην αναζήτηση μη συμβατικών μεθόδων για τη λύση του προβλήματος.

Μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις τα τελευταία χρόνια είναι η αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις και η συνεπαγόμενη μείωση του κόστους του παραγόμενου νερού την καθιστούν μια από τις πιο συμφέρουσες και ελκυστικές μεθόδους.

Οι κλιματολογικές συνθήκες στην Κύπρο και η παρατεταμένη ανομβρία κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, επέβαλαν τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με στόχο την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα από τη βροχόπτωση.

Αδιαμφισβήτητα, ο φετινός χειμώνας ήταν ελπιδοφόρος καθώς σημειώθηκε μεγάλη βροχόπτωση με συνεπακόλουθο σημαντικές ροές νερού στα μεγάλα φράγματα. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα δεν είναι μόνιμο και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συνεχούς προγραμματισμού προκειμένου να μην εξαρτάται η χώρα από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως είναι οι κλιματολογικές συνθήκες.

Στα πλαίσια του μακροχρόνιου στρατηγικού πλάνου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής νερού αλλά και της ικανοποίησης των αυξημένων οικιακών, επιχειρηματικών, τουριστικών και αγροτικών αναγκών, υπογράφηκε πρόσφατα κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, σύμβαση μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της εταιρείας Caramondani Desalination Plants Ltd για μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Πάφο.

-Η 25ετής σύμβαση αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 15,000 κ.μ. πόσιμου νερού ημερησίως.

-Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης νερού συνολικής χωρητικότητας 15.000 κ.μ. στα διυλιστήρια νερού του Ασπρόκρεμμου.

-Η λειτουργία της νέας μονάδας θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή νερού ύδρευσης της περιοχής αλλά και της χώρας.

-Εκτιμάται ότι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μονάδες, θα καλύπτεται μέχρι το 80% των αναγκών σε πόσιμο νερό στις μεγάλες αστικές και τουριστικές περιοχές της Κύπρου.

Η εταιρεία Caramondani Desalination Plants Ltd, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Καραμοντάνη, αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον τομέα της αφαλάτωσης στην Κύπρο.

Λόγω της διορατικότητας του, ο ιδρυτής της Γεράσιμος Καραμοντάνης προέβλεψε τις μελλοντικές ανάγκες της χώρας για πόσιμο νερό όταν το 1973 προώθησε την αφαλάτωση των υφάλμυρων νερών της Μεσαορίας λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό ως η μοναδική Κυπριακή συμμετοχή.

Αρκετά χρόνια αργότερα, τo 1996, η Caramondani Desalination Plants ανέλαβε την εκτέλεση του πρώτου αυτοχρηματοδοτούμενου έργου (PFI - Private Finance Initiative) στην Κυπριακή Δημοκρατία για την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου αφαλάτωσης της Δεκέλειας το οποίο η εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και που σήμερα παράγει 60.000 κ.μ. πόσιμου νερού ημερησίως.

Το 2001 η εταιρεία εξαγόρασε την ιταλική Osmo Sistemi αποκτώντας διεθνή παρουσία και καθιστώντας την τη μοναδική καθετοποιημένη κυπριακή εταιρεία στον τομέα της αφαλάτωσης.

Ο Όμιλος εταιρειών Καραμοντάνη ιδρύθηκε στην Αμμόχωστο το 1959 και φέτος κλείνει 60 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και σημαντικής συνεισφοράς στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Οι 14 εταιρείες του Ομίλου απασχολούν πέραν των 350 εργαζομένων και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία καθώς και σε χώρες της Άπω Ανατολής και της Αφρικής όπως η Κίνα και το Μαρόκο στους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, της αφαλάτωσης, του εμπορίου υδραυλικών και ηλεκτρολογικών ειδών, της κατασκευής αεραγωγών και προκατασκευασμένων οικίσκων, της επιδιόρθωσης και μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων, της λειτουργίας μαρίνων και χώρων στάθμευσης, καθώς και της εξυπηρέτησης των υπεράκτιων γεωτρήσεων φυσικού αερίου.

Πηγή: https://impossible.works/impossible-news/cy-news/i-monimi-monada