Κατηγορίες

Viega > Αποχέτευση > Βαλβίδες μπανιέρας > Σιφώνια

Βαλβίδα μπανιέρας με σωλήνα υπερχείλισης εύκαμπτο και αυτόματη τάπα

Περιγραφή

Τύπος Simplex, χρωμέ

Κωδικός Διάσταση
133825 1 ½"