Κατηγορίες

Viega > Αποχέτευση > Βαλβίδες μπανιέρας > Σιφώνια

Βαλβίδα μπανιέρας με σωλήνα υπερχείλισης σταθερό και αυτόματη τάπα

Περιγραφή

Τύπος Multiplex Visign M1, χρωμέ
• Με σταθερό σωλήνα υπερχείλισης, ροζέτα, ντίζα ρύθμισης και τάπα.

Κωδικός Διάσταση
114893 1 ½"