Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Δοχεία ΖΝΧ για αντλίες θερμότητας (Patented**)

Περιγραφή

Σημείωση: ** Οι εναλλάκτες είναι σχεδιασμένοι (Patended) για να παρέχουν ζεστό νερό από αντλίες θερμότητας. Εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, πρέπει να παραγγελθούν από την αρχή, διότι εκ των υστέρων δεν εγκαθίστανται στα δοχεία ζεστών νερών xρήσης

Κωδικός Περιγραφή
670490202 Δοχείο ΖΝΧ 200 L Α/Θ
670490270 Δοχείο ΖΝΧ 270 L Α/Θ
670490300 Δοχείο ΖΝΧ 300 L Α/Θ
670490500 Δοχείο ΖΝΧ 500 L Α/Θ