Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακός θερμοσίφωνας GREEN LINE 170

Περιγραφή

Σημείωση: Τα παραkάνω δοχεία είναι διπλής ενέργειας.

Απορροφητής: TINOX - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - STRIP
Μόνωση: ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Προφίλ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ
Υαλοπίνακας: SECURITY 4mm

Κωδικός Περιγραφή
670450170-08 Δοχείο ZNX 170L (152L*)
670460250-08 Επιλεκτικός συλ. strip 2,5 m2
670470003-08 Βάση αυτόματη δώματος (ταράτσας)
670480200-08 Υλικά σύνδεσης - υγρά (1 συλ.)