Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακός θερμοσίφωνας GREEN LINE 200

Περιγραφή

Κωδικός Περιγραφή
670460150 2 τεμ. x επιλεκτικός συλ. strip 1,5 m2