Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακός θερμοσίφωνας GREEN LINE 202 FULL FACE-PUR

Περιγραφή

Κωδικός Περιγραφή
670461220 Επιλεκτικός συλ. full face 2,2 m2
670470006 Βάση αυτόματη δώματος (ταράτσας)