Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακός θερμοσίφωνας GREEN LINE 300

Περιγραφή

Κωδικός Περιγραφή
670460250 2 τεμ. x επιλεκτικός συλ. strip 2,5 m2
670470206 Βάση δώματος (ταράτσας)