Κατηγορίες

Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός > Ηλιακή Ενέργεια > Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Ηλιακός θερμοσίφωνας GREEN LINE 80

Περιγραφή

Σημείωση: Δε μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση κεραμοσκεπής. Τα παρακάνω δοχεία είναι διπλής ενέργειας.

Απορροφητής: TINOX - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - STRIP
Μόνωση: ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Προφίλ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ
Υαλοπίνακας: SECURITY 4mm

Κωδικός Περιγραφή
670460125 Επιλεκτικός συλ. strip 1,20 m2
670450080 Δοχείο ZNX 80L (79L*)
670470001 Βάση δώματος (ταράτσας)
670480080 Υλικά σύνδεσης - υγρά