Κατηγορίες

Viega > Αποχέτευση > Βαλβίδες μπανιέρας > Σιφώνια

Σιφώνι μπανιέρας με σωλήνα υπερχείλισης εύκαμπτο και αυτόματη τάπα

Περιγραφή

Τύπος simplex χρωμέ

Κωδικός Έξοδος
106447 Φ40