Κατηγορίες

Valsir > Αποχέτευση > Σιφώνια > Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου

Σιφώνι 4 εισόδων, έξοδος Φ50 ή Φ75

Περιγραφή

Βασικό σώμα σιφωνιού
Είσοδοι Φ40, με ρακόρ σύσφιξης
'Εξοδος πλάγια Φ50 ή Φ75
2 τερματικά Φ40

Κωδικός
25-001